KEJAWAN ~ Indische spiritualiteit en natuurreligie Hekserij

INDISCHE SPIRITUALITEIT

Ontstaan vanuit het Animisme 
(= Natuurreligie die gelooft dat alles op aarde bepaalde krachten bezit, alles is energie)
De komst van Hindoe/Boeddhistische emigranten heeft gezorgd voor 
vermenging van Animisme en Vedische tradities.

Beiden verklaren over de zin en de werking van het menselijk bestaan.
Dit bestaan staat in interactie met het totale geheel van alles wat bewustzijn heeft.
Hierbij hoort de gehele natuur en al wat deel uitmaakt van het immense universum.

Kejawan omvat een aantal Javaanse spirituele waarden die
in het dagelijks leven tot uitdrukking komen,
op typisch Javaanse manieren.

Kejawan is de zoektocht naar balans die, via meditatie of zelfonderzoek, in de persoonlijke beleving gevonden kan worden.

In Kejawan wordt er geloofd dat er 1 Bron is die al het leven is.
Afhankelijk vanuit welk perspectief dit wordt bezien,
wordt deze scheppingsenergie Brahman genoemd.
De gedachte is dat de scheppingsenergie Brahman ieder mens en elke vorm heeft gecreëerd.
Brahman is aanwezig in alle vormen (mensen, dieren, flora,, gedachten, producten en meer)
en na hun bestaan keren alle vormen terug in Brahman.

Brahman in de mens wordt 'Atman' genoemd.
Atman is de goddelijke energie die er altijd was en zal zijn en waarmee
het goddelijke zichzelf ~ via de mens ~ tot uitdrukking brengt.
Het streven in de Javaanse tradities van Kejawen is
dat de mens die eenheid met het goddelijke in zichzelf terugvindt.

Dit houdt een morele verplichting in:

Ieders gedrag en keuzes horen bij te dragen aan het welzijn van anderen.

Zo draag ik mijn steentje bij aan een zinvol leven voor mezelf en anderen 
zoals alleen ik dat kan doen,
en jij zoals alleen jij dat kan doen.


Alles is energie, alles is verbonden en alles oefent invloed op elkaar  uit!

Alles bij elkaar, is de cirkel rond.
Hekserij is de Europese natuurreligie van voor het Christendom.
Het feit dat ik me dus een heks voel,
is kloppend met mijn Indische roots en
mijn interesse voor, en het ontwikkelen van,
INNERLIJKE KRACHT