KEJAWAN ~ op Javaanse wijze ~ over Brahman en Atman

a9d3603d-7e94-4e3b-80b3-15b4b942a330jpg
Kejawan betekent "op Javaanse wijze" en is een culturele levensstijl.

Kejawan omvat een aantal Javaanse spirituele waarden die in het dagelijks leven tot uitdrukking komen, op typisch Javaanse manieren.

Kejawan is de zoektocht naar balans die, via meditatie of zelfonderzoek, in de persoonlijke beleving gevonden kan worden.

In Kejawan wordt er geloofd dat er 1 Bron is die al het leven is.
Afhankelijk vanuit welk perspectief dit wordt bezien,
wordt deze scheppingsenergie Brahman genoemd.
De gedachte is dat de scheppingsenergie Brahman ieder mens en elke vorm heeft gecreëerd.
Brahman is aanwezig in alle vormen (mensen, dieren, flora,, gedachten, producten en meer)
en na hun bestaan keren alle vormen terug in Brahman.

Brahman in de mens wordt 'Atman' genoemd.
Atman is de goddelijke energie die er altijd was en zal zijn en waarmee het goddelijke zichzelf ~ via de mens ~ tot uitdrukking brengt.
Het streven in de Javaanse tradities van Kejawen is
dat de mens die eenheid met het goddelijke in zichzelf terugvindt.

Dit houdt een morele verplichting in:

Ieders gedrag en keuzes horen bij te dragen aan het welzijn van anderen.
Zo draag ik mijn steentje bij aan een zinvol leven voor mezelf en anderen 
zoals alleen ik dat kan doen, en jij zoals alleen jij dat kan doen.