PRIJZEN

Ik hanteer vrije betaling naar draagkracht, met een ondergrens. De reden hiervoor is, dat ik daardoor iedereen die dat wenst, 
een relaxmoment kan bieden en uitdaag voor zichzelf te zorgen.