DE OLIFANT, DE BERIJDER EN HET PAD (metafoor bewustzijn en ratio)

DE OLIFANT

De olifant staat voor je gevoelens, de emotionele kant: 

De Olifant is lui en schrikachtig. Hij kiest vaak voor korte termijn genot boven de resultaten op langere termijn.

Wanneer veranderpogingen geen resultaat hebben, is dat meestal de schuld van de olifant. Het soort veranderingen dat we willen brengt normaal gesproken korte termijn opofferingen met zich mee om resultaten op de langere termijn te bereiken.

De olifant heeft ook een enorme kracht. Wanneer je je rug recht als je voor jezelf moet opkomen, wanneer je je kinderen beschermt tegen het kwade, liefde, mededogen, sympathie, loyaliteit….dat is allemaal de olifant! Om vorderingen in de richting van het gestelde doel te maken, heb je de energie en gedrevenheid van de olifant nodig.

DE BERIJDER

De berijder staat voor je rationele kant, je verstand, deze heeft de teugels letterlijk in de hand en het lijkt dat hij de leider is. Deze beheersing is echter precair, want de berijder is zeer klein ten opzichte van de zes ton zware olifant.

Wanneer de berijder en de olifant het oneens zijn over de te kiezen richting, zal de berijder het altijd verliezen. 

Hij heeft dan niets meer te vertellen.

Veranderingen mislukken vaak omdat de berijder de olifant niet lang genoeg op de weg kan houden om de bestemming te bereiken.

De hang van de olifant naar directe bevrediging staat linea recta tegenover de kracht van de berijder: de mogelijkheid om op lange termijn te denken, te plannen en verder te denken dan alleen dit moment. 

In de kracht van de olifant zit het spiegelbeeld van de grote zwakheid van de berijder: deze maalt in denkprocessen, maar komt niet vooruit. 

De berijder heeft de neiging om alles grondig te analyseren en te lang te overdenken.

HET PAD

Het pad is de verandering die je voor ogen hebt, je doelen, je stip op de horizon.

Wanneer je zaken wilt veranderen, moet je een beroep doen op zowel de olifant als de berijder. 

De berijder geeft je de planning en de richting. 

De olifant geeft je de energie.

Kleine stapjes nemen en af en toe de olifant belonen helpen hierbij.

Het is de taak van de berijder om de olifant te dienen.

De berijder is ons bewust redeneren. De olifant staat voor de andere 99 procent van onze mentale wereld.

Dat zijn processen buiten ons bewustzijn, maar die wel het grootste deel van ons gedrag bepalen.

We hebben 24 uur in een dag. De meeste mensen gebruiken deze voor comfort, door dat ze geen onderscheid kunnen maken tussen de drie breinen:

1.     Cortex (hogere denken)

2.     Zoogdierenbrein (emoties)

3.     Reptielenbrein (overleven, angst en agressie)

Alle drie de breinen staan 24 uur per dag aan. Waar je met je cortex hele goede ideeën bedenkt, bijvoorbeeld: ik moet eigenlijk afvallen. Houden je reptielen brein, en je zoogdieren brein je cortex gevangen. Niet met duidelijke tralies voor de deur. Nee, met hele, stiekeme, bijna onzichtbare tralies in de vorm van redenen en excuses:

‘Morgen ga ik echt beginnen.’

‘Die ene keer sporten overslaan moet toch wel kunnen.’

‘Ik verdien dat koekje/wijntje/zak chips nu gewoon, ik heb zo een zware dag gehad.’

Heb je de volgende dag wel eens spijt als je de avond daarvoor flink hebt gedronken, of net even te veel hebt gegeten?

Het ding van mens zijn, als je GEEN weet hebt van de werking van het brein, blijf je elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw dezelfde "fouten" maken. We vergeten de consequenties van de fouten en voeren geen correcties uit. Het sporten en het gezonde eten kan ook later wel. En zo gaan er dagen, weken, soms zelfs jaren voorbij dat mensen zeggen dat ze iets willen en vervolgens de actie niet ondernemen om daar te komen.


Vind jij deze metafoor net zo bijzonder en duidelijk als ik?
Ik maak een fysiek exemplaar van oude materialen.
(Kijk in mijn winkel)