KEJAWAN ~ Javaanse spiritualiteit

Kejawen wordt ook wel Javanisme genoemd. Het woord kun je lezen al 'ke-Java-en'.
Het betekent eenvoudig 'op Javaanse wijze', het is een culturele levensstijl,
geen religie.

Dat komt omdat in de Javaanse spiritualiteit 'god' niet wordt gezien als een persoon die schept, straft of beloont, maar als het leven zelf. Als bewustzijn.
De bron en het doel van het leven is dan ook het leven zelf.

Als alles wat er is, van 'god' komt, is er geen beter of slechter. Niemand zou hoeven concurreren omdat alles wat er is, goed is en gewoon een bestaansvorm is. Een bamboe concurreert ook niet met een eik of een beuk.

Dat maakt kejawen fundamenteel tolerant.

Juist verschillen mogen worden gewaardeerd of gevierd als unieke variatie.
Er is geen doctrine of boek waarin staat hoe iemand zich moet gedragen, of wat geleerd moet worden. Want het bewustzijn in ieder mens weet vanuit nature wat kloppend of juist is.
Wil je in kejawen god leren kennen, verhoog dan je eigen bewustzijn. Vind het goddelijke in jezelf en zie dit weerspiegeld in je omgeving.

Kejawan omvat een aantal Javaanse spirituele waarden die in het dagelijks leven tot uitdrukking komen, op typisch Javaanse manieren.

Kejawan is de zoektocht naar balans die, via meditatie of zelfonderzoek, in de persoonlijke beleving gevonden kan worden.

In Kejawan wordt er geloofd dat er 1 Bron is die al het leven is.
Afhankelijk vanuit welk perspectief dit wordt bezien, wordt deze scheppingsenergie Brahman genoemd.
De gedachte is dat de scheppingsenergie Brahman ieder mens en elke vorm heeft gecreëerd.
Brahman is aanwezig in alle vormen (mensen, dieren, flora,, gedachten, producten en meer)
en na hun bestaan keren alle vormen terug in Brahman.

Brahman in de mens wordt 'Atman' genoemd.
Atman is de goddelijke energie die er altijd was en zal zijn en waarmee het goddelijke zichzelf ~ via de mens ~ tot uitdrukking brengt.
Het streven in de Javaanse tradities van Kejawen is dat de mens
die eenheid met het goddelijke in zichzelf terugvindt.

Dit houdt een morele verplichting in:

Ieders gedrag en keuzes horen bij te dragen aan het welzijn van anderen.

Zo draag ik mijn steentje bij aan een zinvol leven voor mezelf en anderen 
zoals alleen ik dat kan doen,  en jij zoals alleen jij dat kan doen.

Alles is energie, alles is verbonden en alles oefent invloed op elkaar  uit!

Met dank aan Rich en Ivonne van stichting Aliran